Wiadomości branżowe

Zachowania i preferencje wyborcze Polaków w maju

Warszawa, 22 maja 2014 r. – Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w maju, to wzięłaby w nich udział ponad połowa dorosłych Polaków (51 proc.). Najwięcej głosów otrzymałoby Prawo i Sprawiedliwość (37 proc.) oraz Platforma Obywatelska (34 proc.) – wyniki majowej fali badania* GfK Polonia na temat preferencji partyjnych Polaków.

Teaser

Warszawa, 22 maja 2014 r. ? Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w maju, to wzięłaby w nich udział ponad połowa dorosłych Polaków (51 proc.). Najwięcej głosów otrzymałoby Prawo i Sprawiedliwość (37 proc.) oraz Platforma Obywatelska (34 proc.) ? wyniki majowej fali badania* GfK Polonia na temat preferencji partyjnych Polaków.

Preferencje wyborcze Polaków **

Maj         2014

Kwiecień       2014

Zmiana

Prawo i Sprawiedliwość

36,93

38,26

-1,33

Platforma Obywatelska

33,99

33,07

0,92

Sojusz Lewicy Demokratycznej

10,32

9,2

1,12

Twój Ruch

3,93

3,6

0,33

Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

3,45

1,96

1,49

Polskie Stronnictwo Ludowe

3,38

4,83

-1,45

Polska Razem Jarosława Gowina

1,72

0,61

1,11

Partia Kobiet

1,36

0,68

0,68

Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

1,02

1,3

-0,28

Liga Polskich Rodzin

0,38

0,77

-0,39

Prawica Rzeczypospolitej

0,29

0,18

0,11

Samoobrona

0,21

0,21

Socjaldemokracja Polska

0,17

0,18

-0,01

Zieloni

0,11

0,46

-0,35

Inna partia

2,75

4,28

-1,53

W porównaniu z kwietniową falą badania spadły notowania PiS o 1,33 punktu proc. do 36,93 proc., natomiast wzrosły notowania PO o 0,92 punktu proc. do 33,99 proc. Do Sejmu dostałby się jeszcze Sojusz Lewicy Demokratycznej (10,32 proc., +1,12 punktu proc.). Poza parlamentem znalazłyby się: Twój Ruch (3,9 proc.), Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke (3,45 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (3,38 proc.), Polska Razem Jarosława Gowina (1,72 proc.), Partia Kobiet (1,36 proc.), Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (1,02 proc.), Liga Polskich Rodzin (0,38 proc.), Prawica Rzeczypospolitej (0,29 proc.), Samoobrona (0,21 proc.) , Socjaldemokracja Polska (0,17 proc.), Zieloni (0,11 proc.). Powyższy rozkład procentowy głosów uwzględnia także kategorię ?inna partia?, na którą wskazało niemal 3 proc. respondentów.

Prezentowane wyniki preferencji partyjnych obliczono na podstawie połączonych dwóch kategorii respondentów, którzy zadeklarowali swój udział w wyborach ? tych, którzy wskazali jakąś partię oraz tych, którzy jeszcze się wahają (wynik imputowany**).

A to już wiesz?  Kirsten Stewart i Agata Kulesza w najnowszym FILMIE

Frekwencja

W maju nieco ponad połowa respondentów (51 proc.) deklaruje, że wzięłaby udział w wyborach (18 proc. zdecydowanie tak; 33 proc. raczej tak). W wyborach nie wzięłoby udziału 40 proc. z nich (29 proc. zdecydowanie nie; 11 proc. raczej nie). 9 proc. Polaków nie jest pewnych udziału w wyborach.

Wyborcy niezdecydowani**

Wśród respondentów, którzy deklarują chęć udziału w wyborach, 26 proc. jest niezdecydowanych na jaką partię głosować. W porównaniu z badaniem kwietniowym odsetek wyborców wahających się wzrósł w maju o 3 punkty proc.

Uwzględniając w podstawie procentowania odsetek respondentów niezdecydowanych wyniki preferencji wyglądałyby następująco:

 

Preferencje wyborcze Polaków **                (w podstawie procentowania uwzględniona kategoria respondentów niezdecydowanych, na którą partię głosować oraz odmowy odpowiedzi)

Maj           2014

Prawo i Sprawiedliwość

26,5

Platforma Obywatelska

23,94

Sojusz Lewicy Demokratycznej

8,49

Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

2,48

Twój Ruch

2,38

Polskie Stronnictwo Ludowe

2,36

Polska Razem Jarosława Gowina

0,84

Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

0,57

Partia Kobiet

0,42

Prawica Rzeczypospolitej

0,29

Liga Polskich Rodzin

0,26

Samoobrona

0,21

Socjaldemokracja Polska

0,17

Inna

1,87

Nie wiem

25,68

Odmowa odpowiedzi

3,53

 

Prognoza rozkładu głosów wśród osób niezdecydowanych wskazuje, iż większość ich głosów otrzymałaby PiS (35,7 proc.) i PO (34,4 proc.).

 

Prognozowany rozkład głosów wśród wyborców niezdecydowanych na podstawie imputacji pod względem cech społeczno-demograficznych

Partia

Wynik 05/2014

Prawo i Sprawiedliwość

35,72

Platforma Obywatelska

34,43

Sojusz Lewicy Demokratycznej

6,26

Twój Ruch

5,3

Polskie Stronnictwo Ludowe

3,48

Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

3,3

Partia Kobiet

3,2

Polska Razem Jarosława Gowina

2,99

Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

1,52

Liga Polskich Rodzin

0,42

Zieloni

0,37

Inna

3

 

Dodatkowe informacje o badaniu

Badanie zachowań i preferencji wyborczych jest prowadzone przez instytut GfK Polonia od 2005 roku na potrzeby partii politycznych, organizacji społecznych, administracji publicznej i rządowej.

A to już wiesz?  Neuron APR wznawia współpracę z British Council

* Majowa fala badania została przeprowadzona w dniach 8-11 maja 2014 r. na podstawie reprezentatywnej imiennej próby pełnoletnich Polaków wylosowanej z bazy PESEL. Osoby celowe zostały wybrane w oparciu o dwustopniowy stratyfikowany schemat losowania z całkowitą liczbą realizowanych wywiadów n=1020.

** Rozkład głosów oddanych na partie dla osób niezdecydowanych, rejestrowany w pytaniu o preferowaną partię, został zaimputowany (odtworzony) za pomocą wielomianowego modelu regresji logistycznej, oszacowanego w oparciu o szczegółowe cechy społeczno-demograficzne badanego respondenta.

Przedziały ufności

Badanie preferencji politycznych to estymacja przedziałowa, której wynikiem nie jest ocena punktowa, czyli konkretna wartość, ale pewien przedział, do którego z określonym prawdopodobieństwem (zwykle 95 proc.) należy szacowana wartość parametru (w tym przypadku głosowanie na konkretną partię). Podstawowym pojęciem estymacji przedziałowej jest przedział ufności. Prezentowane przedziały ufności zostały obliczone w oparciu o nieparametryczną metodę estymacji bootstrap uwzględniającą dwustopniowy schemat konstrukcji próby (w przypadku złożonych schematów losowania, a takie stosuje się w tym i podobnych badaniach typu face-to-face, klasyczne metody obliczania przedziałów ufności oparte na Centralnym Twierdzeniu Granicznym byłyby niepoprawne).
Ilość replikacji została ustalona na poziomie i=1000.

Przedziały ufności dla wyników preferencji partyjnych

Ugrupowania partyjne powyżej progu wyborczego (maj 2014)

Partia

Dolny kraniec przedziału ufności

Wynik 5/2014

Górny kraniec przedziału ufności

PiS

31,47

36,93

42,66

PO

28,72

33,99

39,46

SLD

6,59

10,32

14,14

TR

2,11

3,93

6

NPJKM

1,64

3,45

5,53

PSL

1,53

3,38

5,69


dostarczył: infoWire.pl

Źródło GfK Polonia. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy