Redagowanie

Wsparcie dzieci z Wrocławia w kryzysie psychicznym

Wrocław, 06.10.2020 r.
Informacja prasowa

Podsumowanie akcji Otwarci na emocje
Wsparcie dzieci z Wrocławia w kryzysie psychicznym

Na początku października, Aleja Bielany wraz z partnerami: Fundacją PozyTYwka oraz Stowarzyszeniem Pomocy Iskierka, podsumowują akcję społeczną „OTWARCI NA EMOCJE”. W jej ramach, …

Top