Redagowanie

Walne Zebranie PSPR w 4 miastach równocześnie

Katowice, Łódź, Rzeszów, Warszawa 22 czerwca 2006 r.W środę, 21 czerwca, podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations odbywającego się jednocześnie w 4 miastach, uczestnicy zebrania udzielili

Katowice, Łódź, Rzeszów, Warszawa 22 czerwca 2006 r.

W środę, 21 czerwca, podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations odbywającego się jednocześnie w 4 miastach, uczestnicy zebrania udzielili absolutorium zarządowi za działalność w 2005 r. oraz wybrali prezesa i skarbnika PSPR.

Do tej pory Walne Zebrania Członków PSPR odbywały się w Warszawie. Tym razem, po raz pierwszy w historii PSPR, członkowie zrzeszeni w oddziałach regionalnych mieli możliwość uczestniczenia w obradach WZC bez konieczności przyjeżdżania do stolicy. Ka?dy mógł wybrać najdogodniejszą dla siebie lokalizację. Dzięki połączeniu telekonferencyjnemu przez Internet, członkowie jednocześnie obradowali w Katowicach, Łodzi, Rzeszowie i w Warszawie – czyli we wszystkich miastach, w których funkcjonują oddziały terenowe PSPR. Podczas kolejnego WZC liczba lokalizacji prawdopodobnie wzrośnie ze względu na plany powołania kolejnych oddziałów.

Zmianie uległ skład Zarządu. WZC wybierało prezesa i skarbnika, których dwuletnia kadencja właśnie wygasła. Prezesem PSPR ponownie został Rafał Czechowski. Funkcję skarbnika, którą do tej pory piastował Remigiusz Zarzycki, obejmie Julita Dąbrowska – dotychczasowa przewodnicząca Oddziału Mazowieckiego PSPR.

Obecny skład zarządu PSPR: Rafał Czechowski – prezes, Joanna Delbar – wiceprezes, Alicja Górka – sekretarz generalny, Julita Dąbrowska – skarbnik oraz Sebastian Łuczak – członek zarządu.

Rafał Czechowski, prezes zarządu: „PSPR jest coraz liczniejszą i coraz bardziej rozproszoną organizacją. Powstanie oddziałów regionalnych pozwala na prowadzenie lokalnych działań tak?e w obszarze formalnym. Dobre doświadczenie z Walnym Zebraniem Członków odbywającym się jednocześnie w czterech miastach potwierdza, ?e aktywizacja środowisk regionalnych nie jest wyłącznie hasłem. Umacnia tez nasze przekonanie, ?e rozbudowa stowarzyszenia, jako organizacji reprezentującej specjalistów PR powinna mieć tak?e wymiar geograficzny”.

A to już wiesz?  Jerzy Szulwic dołączył do Rady Nadzorczej AWR WPROST

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy