Redagowanie

Partnerstwo niezbędne dla polskiego Public Relations

W dniu 19 września 2002r. Polskie Stowarzyszenie Public Relations (PSPR) oraz internetPR.pl, serwis polskich praktyków Public Relations, którego pomysłodawcą jest firma netPR.pl, poinformowały o podpisaniu porozumienia o współpracy. Przedmiotem współpracy będzie kreowanie serwisu internetowego społeczności Public Relations, skupiającego zarówno praktyków-specjalistów ds. PR, jak też teoretyków i osoby zainteresowane tą tematyką.

 

Celem współpracy jest rozpowszechnianie i promowanie europejskich i międzynarodowych standardów postępowania szeroko rozumianego Public Relations w polskim środowisku PR, przekazywanie praktycznej wiedzy, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami, a także poszukiwanie nowych rozwiązań w dziedzinie komunikacji. Wspólnym zamierzeniem jest tworzenie żywej i dynamicznej platformy wymiany doświadczeń, poglądów i umiejętności związanych z komunikacją oraz współpraca przy innych projektach mających na celu edukację oraz integrację polskiej branży Public Relations.

 

„Podpisanie porozumienia z netPR.pl jest bardzo ważnym krokiem dla naszego Stowarzyszenia, gdyż pozwoli nam połączyć siły polskiej społeczności Public Relations z profesjonalnym portalem zajmującym się tą tematyką, a którego będziemy jednym z twórców. W dobie intensywnych zmian funkcjonowanie bez internetu jest niewyobrażalnie trudne, zwłaszcza dla ludzi zajmujących się profesjonalnym informowaniem i komunikowaniem z otoczeniem” – powiedział Gerald Abramczyk, Prezes PSPR.

 

Serwis internetPR.pl powstał w maju 2002 roku jako pierwszy krok w budowie medium internetowego, które ma skupić wokół siebie grupę zawodową polskich specjalistów Public Relations. Projekt jest niekomercyjny, a redagowany będzie przez społeczność branżową. Do udziału w rozwoju serwisu zaproszono osoby, firmy i instytucje związane z polską branżą Public Relations.

 

“Budujemy internetPR.pl widząc wielką potrzebę jego istnienia dla polskiej branży Public Relations. Cieszymy się, że już na początku drogi nie jesteśmy osamotnieni. Udział Stowarzyszenia w rozwoju projektu jest elementem, który zagwarantuje poziom merytoryczny serwisu oraz sprawi, że życie polskiego Public Relations będzie się lepiej przekładało na treści i dyskusje w internetPR.pl” – powiedział Marek Woźniak, pomysłodawca serwisu internetPR.pl.

A to już wiesz?  Pinterest

 

***

Polskie Stowarzyszenie Public Relations (PSPR) jest samorządową organizacją zawodową wyższej użyteczności publicznej, istniejącą od 1994 roku. Liczy około 180 członków będących pracownikami lub właścicielami agencji Public Relations, pracownikami działów PR w organizacjach gospodarczych, samorządowych i w administracji oraz wykładowcami wyższych uczelni. W 1996 roku PSPR zostało przyjęte w poczet CERP(Confédération Européenne des Relations Publiques), europejskiej organizacji grupującej narodowe stowarzyszenia PR.
 

 

***

internetPR.pl jest serwisem internetowym polskiej społeczności zawodowej specjalistów Public Relations. Udostępnia mechanizm grupy dyskusyjnej, publikacji artykułów i odnośników internetowych dotyczących tematyki Public Relations.

 

***

netPR.pl dostarcza narzędzia internetowe i usługi dla branży public relations. Jest twórcą serwisu http://media.netPR.pl, pierwszego polskiego „wire service”, oferującego dystrybucję komunikatów prasowych. Rozwija technologię biur prasowych, które oferuje w modelu ASP (application service provider). Jest również autorem systemu monitoringu mediów online oraz monitoringu wyszukiwarek, wykorzystywanego w technice pozycjonowania witryn. W marcu 2001 r., jako pierwszy w Polsce, wprowadził do swojej oferty usługę web positioningu.

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy