WPROST: dwucyfrowy wzrost rozpowszechnienia, rośnie sprzedaż, wysoka cytowalność

O 18,7 proc. wzrosło w kwietniu 2012 r. rozpowszechnienie płatne razem tygodnika WPROST w stosunku do 2011. To kolejny po marcu miesiąc, kiedy wzrost rozpowszechnienia WPROST notuje wartości dwucyfrowe.

Według ostatnich danych ZKDP, w kwietniu rozpowszechnienie płatne WPROST wyniosło 132 216 i było wyższe o 18,73 proc. niż w kwietniu 2011. Dwucyfrowe wzrosty WPROST notuje od marca, kiedy to jego rozpowszechnienie wyniosło 126 756 w stosunku do 112 389 w marcu 2011 (wzrost o 12,78 proc).    

Systematycznie rośnie też – z 9 101 w lutym do ponad 36 tys. w kwietniu - rozpowszechnienie wydań cyfrowych WPROST.

 

  

Rozpowszechnienie płatne razem

2012

Rozpowszechnienie płatne razem

2011

 

Zmiana

Styczeń

122 519

120 623

  1,57

Luty

123 781

116 093

6,62

Marzec

126 756

112 389

12,78

Kwiecień

132 216

111 358

18,73

Tab.1. Zmiana wielkości rozpowszechnienia płatnego razem tygodnika Wprost w okresie styczeń-kwiecień 2012/ styczeń – kwiecień 2011.  Dane ZKDP: styczeń – kwiecień 2011 (styczeń - 5 wydań, luty – 4 wydania, marzec – 4 wydania, kwiecień – 5 wydań) oraz styczeń – kwiecień 2012 (styczeń - 5 wydań, luty – 4 wydania, marzec – 4 wydania, kwiecień – 4 wydania). E-wydania 2012:  styczeń – 7,43 % (9 101), luty – 16,3 % (20 180), marzec -  28,71 % (36 395), kwiecień - 30,60 % (36 852).

  

Wykres 1. Wzrost rozpowszechnienia płatnego razem WPROST w okresie styczeń – kwiecień 2012 do styczeń – kwiecień 2011. Na podstawie danych z tab.1.

Z kolei w maju WPROST był również najczęściej cytowanym przez inne tytuły tygodnikiem opinii. Według raportu firmy Newton Media, która bada cytowalność mediów w dziennikach ogólnopolskich i regionalnych oraz tygodnikach, WPROST było cytowane 64 razy. Wynik ten nie obejmuje cytowań w mediach elektronicznych.

 

Tytuł

Liczba cytowań w innych mediach

Maj 2012

Wprost

64

Polityka

51

Newsweek Polska

43

 Tab. 2. Cytowalność tygodników Wprost, Newsweek Polska, Polityka w maju 2012 na podstawie raportu Newton Media, czerwiec 2012. 

 

Authors

Related posts

Top