PZU na pierwszym miejscu wśród ?Liderów Filantropii?

Grupa PZU zdobyła główną nagrodę w VI edycji konkursu ?Liderzy Filantropii?, w kategorii firm, które przekazały najwięcej pieniędzy na cele społeczne. Statuetkę odebrał Andrzej Klesyk prezes PZU SA, podczas gali finałowej, która odbyła się 6 listopada 2012 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2011 roku na działania dobroczynne PZU przeznaczył 20 mln złotych.


PZU po raz drugi wziął udział w prestiżowym konkursie nagradzającym firmy wzorowo prowadzące politykę odpowiedzialnego biznesu. W tym roku firma okazała się liderem w kategorii firm, które przekazały najwięcej środków na cele społeczne. PZU od wielu lat angażuje się społecznie poprzez prowadzenie działań dobroczynnych, sponsoringowych i prewencyjnych. ?Główna nagroda w konkursie organizowanym przez Forum Darczyńców to dla nas ogromne wyróżnienie i powód do dumy. PZU, jako jedna z największych instytucji finansowych w Polsce i ubezpieczeniowych w Europie, kładzie duży nacisk na prowadzenie biznesu w sposób społecznie odpowiedzialny. To zobowiązanie lidera, ale także jeden ze sposobów na realizację celów strategicznych. Zaangażowanie społeczne PZU koncentruje się w czterech głównych obszarach: szeroko rozumianym bezpieczeństwie, profilaktyce zdrowotnej, wparciu młodzieży oraz mecenacie kultury narodowej.? ? powiedział Andrzej Klesyk.

Każdego roku PZU przeznacza miliony złotych z funduszu prewencyjnego na poprawę bezpieczeństwa poprzez wspieranie policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, GOPR, TOPR i wybranych grup WOPR. Firma finansowała szereg kampanii propagujących bezpieczeństwo na drogach, m.in. ?Użyj wyobraźni?, ?Resztę opowiem jak wrócę?, ?STOP wariatom drogowym? oraz prowadzi projekt szkoleniowy Bezpieczna Flota PZU skierowany do flot samochodowych. W ramach partnerstwa strategicznego ze Stowarzyszeniem Misie Ratują Dzieci, PZU wspiera projekt Dom Misia Ratownika umożliwiający organizację zajęć terapeutycznych dla ofiar wypadków i ich rodzin, w tym także dla dzieci osieroconych w wyniku wypadków samochodowych.

W ramach działań z obszaru edukacji PZU wspiera organizacje pozarządowe umożliwiające dzieciom i młodzieży rozwój oraz propagujące postawy przedsiębiorcze, takie jak Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. W obszarze zdrowia PZU od lat wspiera liczne projekty, m.in. Konkurs Zdrowa Gmina, którego celem jest zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne dające szansę na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych.

Jako największy polski ubezpieczyciel PZU dba również o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez objęcie Mecenatu nad Zamkiem Królewskim w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Narodowym w Krakowie wraz z jego najważniejszym oddziałem w Sukiennicach. W ubiegłym roku PZU sfinansował również odzyskanie obrazu Aleksandra Gierymskiego ?Żydówka z Pomarańczami?, który obecnie podlega renowacji w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Działania dobroczynne PZU prowadzi m.in. przez Fundację PZU, która od 2011 r. jest członkiem ?Forum Darczyńców w Polsce?. Fundacja, zgodnie z hasłem ?Pomagamy pomagać?, od lat wspiera ośrodki i stowarzyszenia, które niosą pomoc potrzebującym. Prowadzi działania szczególnie w obszarach: edukacja, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna oraz ochrona zdrowia. Jako partner strategiczny Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci wspiera najzdolniejszą polską młodzież, uczestniczy także w programach przygotowywanych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W 2011 r. Fundacja PZU została uhonorowana Statuetką ?Cała Polska czyta dzieciom? za wsparcie działań Fundacji ABCXXI.

Celem konkursu Liderzy Filantropii, organizowanym już od pięciu lat przez Forum Darczyńców w Polsce, jest promocja społecznego zaangażowania firm, które prowadzą działania społeczne w sposób przejrzysty i odpowiedzialny. Nagradzane są w nim firmy, które przeznaczają najwięcej (relatywnie i bezwzględnie) pieniędzy na cele społeczne. Nad procesem wyłaniania zwycięzców czuwa firma PwC, która gwarantuje, że wyniki konkursu są wiarygodne i miarodajne. Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu miała miejsce 6 listopada 2012 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Authors

Related posts

Top