media & marketing Redagowanie Wiadomości branżowe

Bardzo dobry kwartał BRE. Jedna marka i nowa strategia

Rosnąca dochodowość i wysoka efektywność to główne czynniki napędzające wynik Grupy BRE Banku w drugim kwartale bieżącego roku. Zysk netto wyniósł niemal 320 mln złotych, przy wskaźniku kosztów do dochodów równym 43,5 proc. Bank

Rosnąca dochodowość i wysoka efektywność to główne czynniki napędzające wynik Grupy BRE Banku w drugim kwartale bieżącego roku. Zysk netto wyniósł niemal 320 mln złotych, przy wskaźniku kosztów do dochodów równym 43,5 proc. Bank ogłosił także nową strategię, której jednym z głównych założeń jest połączenie wszystkich dotychczas oferowanych usług pod jedną, wspólną marką mBanku.

- W drugim kwartale 2012 roku po raz kolejny udało nam się utrzymać dobrą formę z poprzednich okresów. Rozwój biznesu w oparciu o akwizycję klientów w obu głównych liniach biznesowych, a także solidny cross-seling, przynosi wymierne efekty ? mówi Cezary Stypułkowski, prezes BRE Banku. ? Dobre wyniki w połączeniu z nową strategią pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość, mimo że niewątpliwie w bankowości nadchodzą trudniejsze czasy. Dzięki nowej strategii, będziemy na nie przygotowani ? dodaje.

Przychody z działalności podstawowej Grupy BRE Banku wzrosły w II kwartale o niemal 3 proc. i ukształtowały się na poziomie 784 milionów złotych. Wynik odsetkowy zanotował tym razem solidny wzrost, o 5 proc., podczas gdy wynik z tytułu opłat i prowizji zanotował nieznaczny, 2-proc. spadek.

Swój solidny poziom utrzymały także wskaźniki wypłacalności ? wskaźnik CAR wyniósł 14,8 proc., a Core Tier I 10,1 proc. Kontynuacja ostrożnej polityki zarządzania ryzykiem pozwoliła z kolei utrzymać koszty ryzyka na poziomie 65 punktów bazowych.


Bankowość korporacyjna i inwestycyjna
Segment Korporacje i rynki finansowe  zanotował w II kwartale 2012 zysk brutto na poziomie ponad 172 mln złotych. Jest to wynik wyższy o 87 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku. Linia biznesowa Klienci korporacyjni i instytucje zarobiła pomiędzy kwietniem a czerwcem br. ponad 130 mln złotych brutto, co przekłada się na 251,4 mln zysku brutto w I półroczu. To niemal 2,5-krotny wzrost w ciągu roku. W tym czasie liczba klientów bankowości korporacyjnej BRE Banku zwiększyła się o ponad tysiąc do poziomu 14,6 tys.

A to już wiesz?  Rzecznik - zderzak, szaman czy spowiednik?

- To niezmiernie istotne, że nasze założenia strategiczne przekładają się na konkretne rezultaty. Bankowość transakcyjna i sprzedaż instrumentów rynku finansowego stanowią coraz większą część naszego biznesu ? mówi Przemysław Gdański, członek zarządu BRE Banku ds. bankowości korporacyjnej. - Wymierny efekt przynosi także realizacja projektów finansowania strukturalnego. Nadal zamierzamy też prowadzić aktywną akwizycję klientów ? dodaje.

W czerwcu BRE Bank jako jeden z trzech pierwszych banków w Polsce umożliwił klientom korporacyjnym dokonywanie przelewów natychmiastowych za pomocą systemu Elixir Express. Wcześniej, 29 kwietnia, wraz z wejściem ustawy deweloperskiej, bank włączył do swojej oferty rachunki powiernicze dla deweloperów. W fazę realizacji wszedł także projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych, w ramach którego BRE Bank wyemituje w najbliższych latach 700 tys. kart przedpłaconych uprawniających mieszkańców Górnego Śląska do korzystania m.in. z transportu publicznego.

Bankowość detaliczna
W II kwartale br. dochodowość linii Bankowość Detaliczna Grupy BRE Banku  wzrosła. Wynik brutto segmentu osiągnął poziom niemal 230 mln złotych. W porównaniu do analogicznego okresu 2011 rok jest to wzrost o 1,1 proc. (po wyłączeniu transakcji sprzedaży portfela kredytów niehipotecznych w II kw. 2011). W ciągu ostatnich czterech kwartałów marki detaliczne BRE Banku ? mBank i MultiBank ? pozyskały łącznie 200 tys. nowych klientów i obecnie obsługują 4 mln klientów, w tym ponad 400 tys. mikroprzedsiębiorstw.

- mBank i MultiBank nie tylko zarabiają, ale i dostarczają klientom kolejne innowacyjne rozwiązania. Dzięki temu udaje nam się pozyskiwać kolejnych klientów, zwiększać cross-selling do istniejącej już bazy, a także inwestować w rozwój oferty ? mówi Cezary Kocik, członek zarządu BRE Banku ds. bankowości detalicznej.

W maju bank wprowadził na rynek nowatorski program oszczędnościowy ? mSaver i MultiSaver - który pozwala odkładać pieniądze automatycznie, podczas ich wydawania.  Tylko w ciągu pierwszych 45 dni z produktu skorzystało 32 tys. klientów. W kwietniu mBank i MultiBank wprowadziły do oferty także prestiżową kartę World MasterCard. Udogodnienia nie ominęły również mikroprzedsiębiorców, którym zaoferowano możliwość dzierżawy terminali płatniczych na preferencyjnych warunkach, a także możliwość otworzenia konta firmowego na podstawie dowodu osobistego.

A to już wiesz?  PSPR wybrało finalistów w konkursie Lwy PR 2012

W kolejną fazę wszedł projekt nowego mBanku, którego celem jest m. in. stworzenie nowego serwisu transakcyjnego banku. Docelowo, zastąpi on obecną platformę. Z kolei MultiBank zdobył pierwsze miejsce w rankingu jakości obsługi w placówkach bankowych, tym razem w badaniu ?Jakość na Bank? opracowanym przez TNS Polska. Doradcy MultiBanku zostali docenieni m.in. za umiejętność analizy potrzeb klientów.

Nowa strategia - jedna marka
BRE zatwierdził nową strategię spółki na lata 2012-2016. Z punktu widzenia banku, jej głównym celem jest przekształcenie organizacji w jeden organizm, czego wyrazem będzie kontynuowanie działalności pod wspólną marką mBanku. W konsekwencji najcenniejszy i najbardziej rozpoznawalny brand w Grupie BRE ? zarezerwowany dotąd dla bankowości elektronicznej ? zastąpi docelowo pozostałe marki Grupy (BRE Bank, MultiBank).

? Chcemy jeszcze bardziej skoncentrować się na obsłudze klientów, co w bankowości stało się głównym źródłem przewagi konkurencyjnej  ? zapowiada Cezary Stypułkowski. ?  Po przyjęciu wspólnej marki stworzymy sieć uniwersalnych oddziałów, zapewniających efektywną obsługę wszystkim klientom - od indywidualnych aż po duże firmy ? dodaje. Zdaniem Stypułowskiego, unifikacja marki spowoduje także szereg pozytywnych zmian wewnątrz organizacji.

Wśród głównych celów finansowych nowej strategii BRE znajduje się m.in. poprawa struktury bilansu w oparciu o zwiększenie udziału finansowania działalności z depozytów klientów. Cele biznesowe to przede wszystkim wzmocnienie pozycji Grupy w sektorze średnich i dużych firm, a w bankowości detalicznej utrzymanie statusu lidera w obszarze innowacyjnych technologii oraz jakości obsługi klientów.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy