Bank Pocztowy został wyróżniony za najlepszą sprawozdawczość

Bank Pocztowy został wyróżniony w 7. edycji konkursu ?The Best Annual Report?, honorującym najlepsze raporty roczne za 2011 rok. Wyróżnienie dotyczy najlepszego zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

? Wyróżnienie w tak prestiżowym konkursie nobilituje nas i zachęca do dalszego działania. Bank Pocztowy wprowadził standardy MSSF zaledwie dwa lata temu, więc z tym większą radością przyjmujemy ten dowód uznania wysokiej jakości naszej pracy ? powiedział Michał Sobiech, Członek Zarządu Banku Pocztowego, nadzorujący finanse i ryzyko.

? Kapituła konkursu w szczególności doceniła wysoką jakość i przydatność, z punktu widzenia odbiorcy sprawdzania finansowego, ujawnień z obszaru zarządzania ryzykiem w szczególności ryzykiem kredytowym, stanowiącym główny obszar działalności Banku. Mimo, że Bank nie jest spółką publiczną, sporządził sprawozdanie finansowe, które wyróżniało się wysoką jakością ? podsumowała Bożena Graczyk, szefowa zespołu oceniającego zastosowanie MSSF/MSR, Partner w KPMG.

Nagrodę w imieniu Banku Pocztowego odebrał Pan Michał Sobiech, piastujący funkcję Członka Zarządu. ? Chcemy, żeby nasze sprawozdania finansowe spełniały najwyższe standardy sprawozdawcze zarówno teraz, gdy nasze obligacje są notowane na rynku Catalyst, jak i w przyszłości, gdy być może nasze akcje zadebiutują na rynku podstawowym ? zaznaczył Michał Sobiech.

Organizatorem 7. konkursu ?The Best Annual Report? jest Instytut Rachunkowości i Podatków. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich spółek przygotowujących skonsolidowane raporty roczne wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (?MSSF/MSR?) - są to głównie spółki giełdowe.

Ideą konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych wg MSSF/MSR, zgodnie z najlepszymi praktykami w tym zakresie, a tym samym promowanie firm przygotowujących najlepsze skonsolidowane raporty roczne z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i odbiorców.

Wśród kapituły konkursowej znaleźli się przedstawiciele firm audytorskich, organizacji związanych z rynkiem kapitałowym, domów maklerskich, jak również ośrodków akademickich i mediów. Przewodniczący kapituły, profesor Waldemar Frąckowiak podkreślił kluczową rolę raportów rocznych w komunikacji z rynkiem, których wiarygodność, przejrzystość i rzetelność trudno przecenić.

Authors

Related posts

Top