Tag Archives: wypracowania

Ciszewski MSL jednym z sygnatariuszy deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju

28 maja podczas spotkania zorganizowanego z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki, stanowiącego podsumowanie procesu wypracowania „Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050”, doszło do podpisania „Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Agencja Ciszewski MSL jest jednym z sygnatariuszy deklaracji.

Proces wypracowania …

Top