Tag Archives: wska

Masz problem ze szkodą? Daj znać Ergo Hestii na Facebooku

Sopocki ubezpieczyciel jako pierwszy w Polsce uruchomił specjalną aplikację na Facebooku, dzięki której klienci mogą podzielić się opinią na temat obsługi lub złożyć skargę. ?Centrum Pomocy? ruszyło 23 października.

Dzięki aplikacji każdy, kto ma profil w popularnym portalu społecznościowym, pod

Srebrne Effie 2012 dla kampanii repozycjonującej markę Pko Banku Polskiego

W XIII edycji konkursu Effie Awards wyróżniono kampanię repozycjonującą markę PKO Banku Polskiego z udziałem Szymona Majewskiego, która jest elementem odświeżenia wizerunku największego polskiego Banku.

W konkursie nagradzane są kampanie, których wyniki potwierdzają, że podjęta komunikacja marketingowa osiągnęła ponadprzeciętne …

Bardzo dobry kwartał BRE. Jedna marka i nowa strategia

Rosnąca dochodowość i wysoka efektywność to główne czynniki napędzające wynik Grupy BRE Banku w drugim kwartale bieżącego roku. Zysk netto wyniósł niemal 320 mln złotych, przy wskaźniku kosztów do dochodów równym 43,5 proc. Bank ogłosił także nową strategię, której jednym

Grupa Divante rozszerza wspó?prac? z Praktiker

Spó?ki Divante poszerzaj? wspó?prac? z Praktiker w zwi?zku ze skuteczn? realizacj? celów wizerunkowych oraz zwi?kszeniem obrotów ze sprzeda?y internetowej.

Silnik rekomendacji i e-mail marketing

Wspó?praca z Praktiker rozpocz??a si? od wdro?enia systemu rekomendacji Quartic w sklepie internetowym praktiker.pl. Nast?pnie …

Top