Tag Archives: travelplanet

7milowy stawia na agencj? eFRESH

eFRESH rozpoczyna wspó?prac? z firm? 7milowy z  Grupy BCC, która specjalizuje si? w projektach SAP na rynku ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw. Agencja jest odpowiedzialna za doradztwo e-biznesowe i wspó?tworzenie nowego wizerunku klienta w sieci.

W ramach wspó?pracy eFRESH wykona nowy …

Divante realizuje projekty dla Travelplanet S.A.

Divante na przełomie roku 2011 i 2012 zrealizowała dwa projekty dla spółki Travelplanet.pl SA.

Pierwszy z projektów dotyczył optymalizacji ścieżki zakupowej w serwisie Travelplanet.pl. Zrealizowano go w oparciu o badania użyteczności i narzędzia analityczne Google. Warto dodać, że Divante …

Top