Tag Archives: sektorze

Firma Ericsson uznana za globalnego lidera w sektorze rozwiązań do rozliczeń w czasie rzeczywistym i systemów mediacji

  • Firma Ericsson znalazła się na pierwszym miejscu w obszarze rozliczeń w czasie rzeczywistym w opracowanym przez przedsiębiorstwo Analysys Mason dorocznym raporcie dotyczącym udziału w rynku systemów do zarządzania przychodami.
  • W tym samym raporcie firmę Ericsson sklasyfikowano na pierwszym miejscu w

Militarny Branding, czyli wspó?praca ze spó?k? Bumar Elektronika

Fresh Brand Design podpisa?a umow? o wspó?pracy z Bumar Elektronika S.A. Umowa obejmuje obs?ug? reklamow? i projektowanie materia?ów reklamowych dla Spó?ki. Zadanie to, ze wzgl?du na specyfik? bran?y w jakiej dzia?a Bumar Elektronika S.A., stanowi wielkie wyzwanie dla agencji brandingowej.…

Ciszewski MSL razem z Wienerberger

Światowy lider produkcji ceramiki budowlanej Wienerberger został nowym klientem Ciszewski MSL. Agencja pozyskała kontrakt w drodze przetargu i będzie odpowiedzialna za obsługę media relations oraz doradztwo komunikacyjne.

Wienerberger AG jest największym na świecie producentem cegieł i największym w Europie producentem …

Ciszewski MSL dla Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej

Ciszewski MSL wzmacnia swoją obecność w sektorze energetycznym. Agencja podpisała umowę na działania public relations z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej to największa w Polsce organizacja pozarządowa zajmująca się promocją wykorzystania wiatru, jako odnawialnego źródła energii. PSEW …

Top