Tag Archives: pomy

Takie zakupy tylko raz w rocku, czyli Lidl na XVIII Przystanku Woodstock

Lidl ju? po raz drugi pojawi si? na Festiwalu Woodstock, by wspólnie z Jurkiem Owsiakiem podzi?kowa? wszystkim, którzy z wielkim sercem i zaanga?owaniem przy??czyli si? do zbiórki pieni?dzy podczas XX Fina?u WO?P. A jest za co dzi?kowa?! W ci?gu trzech

Jerzy Szulwic dołączył do Rady Nadzorczej AWR WPROST

Jerzy Szulwic dołączył do Rady Nadzorczej AWR  WPROST.

Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AWR zdecydowało, że na kolejnym posiedzeniu, 18 lutego, powoła do Rady Sebastiana Starzyńskiego, uzupełniając skład RN  WPROST do pięciu osób.     

Jerzy Szulwic jest praktykiem rynku prasowego, twórcą …

Top