Tag Archives: mediom

Europejskie Centrum Innowacyjnej Myśli Publicznej ? think tank tygodnika WPROST

Europejskie Centrum Innowacyjnej Myśli Publicznej to nowa inicjatywa wydawcy tygodnika WPROST.

Celem think tanku uruchomionego we współpracy z profesorami Central European University jest wspieranie i promocja społeczeństwa obywatelskiego oraz polityk społecznych zgodnych z zasadami demokracji, równości oraz państwa prawa, …

Fakty o nowych mediach na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2012

Zmiany na rynku mediów, ich wpływ na politykę i gospodarkę, informacja jako towar i rosnąca rola mediów społecznościowych – to wybrane z zagadnień, które zostaną poruszone podczas IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress – EEC). Panel dedykowany nowym mediom

Top