Tag Archives: lony

Militarny Branding, czyli wspó?praca ze spó?k? Bumar Elektronika

Fresh Brand Design podpisa?a umow? o wspó?pracy z Bumar Elektronika S.A. Umowa obejmuje obs?ug? reklamow? i projektowanie materia?ów reklamowych dla Spó?ki. Zadanie to, ze wzgl?du na specyfik? bran?y w jakiej dzia?a Bumar Elektronika S.A., stanowi wielkie wyzwanie dla agencji brandingowej.…

Trzej nowi klienci Imago PR

Imago Public Relations rozpoczęła współpracę z trzema nowymi klientami: pierwszoligowym klubem piłkarskim Ruch Chorzów, Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Górnośląskim Funduszem Restrukturyzacyjnym.  

Ruch Chorzów to jeden z najbardziej utytułowanych śląskich klubów piłkarskich oraz jedna z najsilniejszych śląskich marek. …

Imago PR dla sieci centrów medycznych ELVITA

Agencja Imago Public Relations rozpoczęła współpracę z jedną z największych na południu Polski niepublicznych sieci gabinetów medycznych ELVITA.  

ELVITA to sieć nowoczesnych placówek zapewniających swoim pacjentom kompleksowe usługi z zakresu profilaktyki zdrowotnej
i leczenia w ramach wszystkich specjalizacji. Przedsiębiorstwo …

Imago Public Relations rozpoczęło współpracę z DST

Agencja Imago Public Relations rozpoczęła współpracę z DST ? firmą specjalizującą się w dostarczaniu rozwiązań do zarządzania zasobami personalnymi przedsiębiorstw. 

DST jest kolejną, po Ontrack Odzyskiwanie Danych oraz Logotec Engineering Group, firmą branży IT współpracującą z agencją w ramach …

Top