Tag Archives: komputronik

7milowy stawia na agencj? eFRESH

eFRESH rozpoczyna wspó?prac? z firm? 7milowy z  Grupy BCC, która specjalizuje si? w projektach SAP na rynku ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw. Agencja jest odpowiedzialna za doradztwo e-biznesowe i wspó?tworzenie nowego wizerunku klienta w sieci.

W ramach wspó?pracy eFRESH wykona nowy …

Top