Tag Archives: Instytucje Publiczne

Lwy PR 2012 przyznane

Warszawa, 20 stycznia 2013: Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Public Relations przyznali doroczne tytuły Lwów PR w czterech kategoriach: Instytucje Publiczne, Biznes, NGO i Edukacja. Statuetki Lwów PR 2012 otrzymali odpowiednio: inspektor Mariusz Sokołowski (Komenda Główna Policji), ex-aequo Justyna Szafraniec (Proama) i

Top