Tag Archives: e mail marketing

Grupa Divante rozszerza wspó?prac? z Praktiker

Spó?ki Divante poszerzaj? wspó?prac? z Praktiker w zwi?zku ze skuteczn? realizacj? celów wizerunkowych oraz zwi?kszeniem obrotów ze sprzeda?y internetowej.

Silnik rekomendacji i e-mail marketing

Wspó?praca z Praktiker rozpocz??a si? od wdro?enia systemu rekomendacji Quartic w sklepie internetowym praktiker.pl. Nast?pnie …

Ponad 300% wzrost konwersji e-maili w Rainbow Tours

Dynamiczne e-maile z personalizowaną ofertą wysyłane przez Rainbow Tours za pośrednictwem systemu SALESmanago marketing automation mają o 310% więcej konwersji niż tradycyjne newslettery sprzedażowe wysyłane masowo do klientów.

Analiza przeprowadzona przez firmę Rainbow Tours i Benhauer pokazuje znaczny wzrost skuteczności …

Top