Tag Archives: borowicz

DTZ: Nowy pracownik Działu Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej

Na początku stycznia bieżącego roku do firmy DTZ Polska dołączyła Ada Taraszewska obejmując stanowisko Specjalisty ds. Marketingu i PR.

Ada Taraszewska odpowiadać będzie za realizację strategii firmy w obszarze komunikacji oraz marketingu wspierając Działy Powierzchni Biurowych, Przemysłowych i Magazynowych oraz

Top