Tag Archives: adu

Konkurs dla dziennikarzy na najlepsze publikacje promujące zdrowy styl życia związane z kampanią M45+

Rusza konkurs dla przedstawicieli mediów, będący częścią kampanii społecznej ?Bądź mężczyzną. Chroń zdrowie!?. Do udziału w konkursie zapraszamy dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych.  

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza. Celem konkursu jest zachęcenie dziennikarzy do popularyzowania kluczowych …

Imtech: Sprostowanie do informacji w Gazecie Wyborczej – na temat zakładu utylizacji odpadów

Imtech Polska Sp. z o.o. ? generalny wykonawca kompleksu Adventure World Warsaw ? pragnie niniejszym odnieść się do informacji, opublikowanej w ?Gazecie Wyborczej? z dnia 24.09.2012 r. (wersja drukowana: strona 7), iż w pobliżu parku Adventure World Warsaw planowana jest

Kampania edukacyjna Ministerstwa Zdrowia – M 45+

Ministerstwo Zdrowia rozpocz??o wdra?anie programu edukacyjnego M45+. Kampania skierowana do m??czyzn powy?ej 45. roku ?ycia dotyczy profilaktyki nowotworów uk?adu moczowo–p?ciowego, (prostaty, nerki i  p?cherza moczowego). Partnerem projektu jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Sk?odowskiej–Curie. Kampania jest wspó?finansowana ze ?rodków

Top